*
*
*

Welcome

PKF VGA

Latest news from PKF VGA

2019

FOREX DIENSTE NOU BESKIKBAAR

25 Nov 2019

PKF-VGA Wealth stel graag bekend dat ons ‘n wye spektrum van Buitelandse Valuta, asook Gespesialiseerde Bankwese aanbied vir Invoerders, Uitvoerders & Beleggers in Suid-Afrika. Ons het ‘n hoogs kundige en vindingryke span wat ons kliente kan bystaan met alle aspekte van buitelandse valuta en beleggings aangeleenthede.  

Ons teikenmark in hierdie opsig is as volg: 

 • Maatskappye in Suid-Afrika wat betrokke is by Invoere, Uitvoere en Beleggings. 
 • Buitelandse maatskappye wat belê in Suid-Afrikaanse maatskappye dmv lenings of aandeelhouding. 
 • Private individue wat wil emigreer of in die buitland wil belê of erfporsies ontvang vanuit die buiteland. 

 Ons vindingrykheid en akkreditasies: 

 • Meer as 100 jaar se gesamentlike ondervinding in alle aspekte van invoere en uitvoere 
 • Al ons konsultante is geregistreer as Finansiële Verteenwoordigers by die FSCA – www.fsca.co.za 
 • Ons maatskappy is geregistreer by die Suid-Afrikaanse Reserve Bank as ‘n Buitelandse Valuta Bemiddelaar 
 • Ons maatskappy is ook ge-akkrediteer as ‘n Buitelandse Valuta en Bankwese Bemiddelaar by die volgende Banke: 
  1. Sasfin Bank 
  2. Mercantile Bank 
  3. Investec Bank 

 

ONS PRODUKTE EN DIENSTE 

 

Invoerders en Uitvoerders 

 • Buitelandse valuta betalings 

  Alle buitlandse handelsbetalings word vinnig, effektief en foutloos gedoen via ons vennoot Banke deur middel van ons unieke aanlyn betalings en handel platform. Alle betalings en SWIFT boodskappe word gefasiliteer deur middel van vereffenings rekeninge (Rand en Buitlandse Valuta) wat oop gemaak word by een van ons vennoot Banke. Ons verskaf aan ons kliente vrye gebruik van ‘n unieke en veilige web-gebaseerde Buitlandse Valuta handel, betaling en risiko bestuur platform wat alle administratiewe aspekte van ons klient se invoer/uitvoer prosesse outomatiseerMet behulp van hierdie platform neem ons alle administrasie van ons kliente se hande af en stel hulle so instaat om 100% op hulle besigheid te fokus 

 • Mededingende Valuta Koerse 

  Banke en Makelaars verskaf nie altyd aan Invoerders en Uitvoerders die nodige diens, advies en oplossings om hulle mededingend in hulle markte te hou nie. Banke sal normaalweg hulle koerse, produkte en diens pyl op ‘n vlak dienooreenkomstig met hulle persepsie van die klient se groote en status in die mark. Sodoende vind sommige kliente hulself dikwels aan die laer kant van die Buielandse Valuta status-skaal en word dan daarvolgens geprys. 

  In samewerking met ons vennoot Banke kan ons die volgende verskaf: 

  • Baie mededingende valuta koerse 
  • Direkte kontak met die valuta handelaars 

  Ons sal poog om ‘n SPOT/FEC handels-fasiliteit by ons vennoot Bank te vestig sonder die plasing van enige marge of die verskaffing van waarborge of sekuriteit. Dit stel ons klient in staat om sy SPOT/FEC fasiliteit te omskep in ‘n werkende kapitaal/oortrokke fasiliteit. 

 • Aanlyn Valuta verhandeling, betaling, risiko bestuur en administrasie platform 

  Een van die grootste uitdagings vir invoerders/uitvoerders in terme van buitelandse valuta betalings,   

  is hoe om die impak van wisselvalligheid in die valuta markte op hulle besighede in terme van kostes en winsgewendheid te behartig. Sonder ‘n behoorlike buitlandse valuta bestuurs-riglyn, asook risiko bestuur vaardighede, kan maatskappye nie die potensiële effekte van valuta wisselvalligheid beheer nie, wat dan lei tot verhoogde kostes en verminderde markaandeel en winste  

  Daar is verskeie benaderings en strategië beskikbaar vir die vermindering van valuta risiko wat kan 

  aangepas word in terme van die maatskappy se valuta benodighede. Hierdie strategië sal wissel van een maatskappy na ‘n ander, afhangende van verskeie faktore insluitende omset, mandate, kostemodel ens. Saam met ons aanlyn Valuta modus operandi, kan ons ook invoerders/uitvoerders help om Valuta risiko te bestuur en te versag op ‘n uitgekontrakteerde basis. In hierdie geval sal ons vennoot  Bank “eienaarskap” vat van die klient se administratiewe proses en alle Valuta transaksies aanteken, uitvoer en rapporteer.  

  Belangrikste kenmerke van hierdie proses is as volg: 

  • Buigsame oplossing – aangepas by die klient se vereistes 
  • Geen bank kostes indien die Valuta transaksies deur ons vennoot Bank gehanteer word 
  • Risiko bestuur funksie op ‘n resultaat tenoor maatstaf basis – opsie om opwaartse sowel as afwaartse resultate te deel tussen klient en vennoot Bank 
  • Toegewyde portefeulje bestuurder 
  • Hulp met die opstel van ‘n Valuta Risiko bestuursraamwerk 
  • Klient het direkte toegang tot Valuta verhandellaars 
  • Geen koste vir eerste Valuta Oudit  

 

Privaat Individue 

 

 • Buitelandse Valuta betalings 

  Alle buitlandse beleggingsbetalings word vinnig, effektief en foutloos gedoen via ons vennoot Bank 

  Alle betalings en SWIFT boodskappe word gefasiliteer deur middel van vereffenings rekeninge (Rand en Buitlandse Valuta) wat oop gemaak word by een van ons vennoot Banke. Baie lae fooie is van toepassing. 

 • Mededingende Valuta Koerse 

  Privaat individue ontvang nie altyd die diens, advies en oplossings vanaf Banke en Makelaars wat hulle sal help om in hulle markte kompeterend te wees nie. Banke sal normaalweg hulle koerse, produkte en diens pyl op ‘n vlak dienooreenkomstig met hulle persepsie van die klient se groote en status in die mark. Sodoende vind sommige kliente hulself dikwels aan die laer kant van die Buielandse Valuta status-skaal en word dan daarvolgens geprys.  

  In samewerking met ons vennoot Banke kan ons die volgende verskaf: 

  • Baie mededingende valuta koerse 
  • Direkte kontak met die valuta handelaars 
  • Ons sal poog om ‘n verskansing handelsfasiliteit te vestig by ons vennoot Bank om sodoende gunstige valuta koerse te beding vir toekomstige transaksies, indien nodig terwyl daar gewag word op Reserve Bank goedkeuring en belastingklaring. 
 • Suid-Afrikaanse Reserve Bank Aansoeke 

  Die “Currency and Exchanges Manual for Authorised Dealers (Authorised Dealer Manual)” bevat die goedkeuring en termes van toepassing op valuta transaksies wat deur Bemagtigde Handelaars self of namens hulle kliente onderneem word in terme van die Valuta Beheer Regulasies. In hierdie opsig kan ons enige aansoek fasiliteer vir goedkeuring om buitelandse valuta te ontvang of te betaal wat buite die normale reëls en regulasies van die “Financial Surveillance (Exchange Control)” val. 

 • Belasting Klaring Sertifikate 

  Ons kan die uitreiking van Belasting Klaring Sertifikate vir buitelandse beleggings toelaes wat buite die goedgekeurde limiete val, binne 2-5 dae fasiliteer. 

 

ANDER FINANSIËLE DIENSTE 

 

 • Beleggings Oproep Rekeninge 

  Deur middel van ons vennoot Bank kan ons kliente aantreklike rente verdien op enige surplus kontant wat dan sonder enige kennis periode totaal beskikbaar bly indien die klient dit sou benodig. Die minimum belegging is R1 000. Aantreklike rente koerse en vry aanlyn bankwese is beskikbaar. 

 • Kaart aankope 

  Ons kan “Point of Sale (POS)” terminale verskaf wat dan gekoppel word aan die klient se rekening van keuse en soedoende selde-dag-waarde beding vir alle VISA en MasterCard krediet en debiet transaksiesIndien die klient se terminal gekoppel is aan ‘n bankrekening by ons vennoot Bank, en die betalings word ontvang voor 19h00, sal die fondse die selfde dag in die bankrekening reflekteer. 

  Besighede wat al langer as 24 maande loop kwalifiseer ook vir ‘n POS lening. Die klient het toegang tot 24/7 tegniese bystand vanaf ons tegniese hulp sentrum en ons op-perseël tegniese bystandspan. 

 • Invoer/Uitvoer Handelsfinansiering 

  Buitlandse handel bied talle finansiele en logistiese uitdagings aan die Invoerder/Uitvoerder om goedere in Suid-Afrika in te bring of uit te over.  

  Handelsfinansiering skep onder andere die volgende uitdagings: 

  • Finansiering van die goedere – die verskaffer benodig betaling voor verskeping en die klient betaal eers baie later na ontvangs van sy goedere 
  • Die verskuiwing van goedere – hierdie proses vereis spesifieke versekering, invoer/uitvoer agente en transport van die goedere na die stoorplek 
  • Valuta wisselkoers risiko – teen die tyd dat die goedere land kon die wisselkoers negatief verander het wat dan ‘n wesentlike negatiewe impak kan maak op verskaffingskostes van die produk 

  In samewerking met ons vennoot Banke is ons in staat om al hierdie uitdagings hok te slaan en aan ons kliente ‘n effektiewe en volledige oplossing aan te bied wat vir hulle totale gemoedsrus verskaf. Ons aanbieding dek alles vanaf handelsfinansiering tot vooruit dekking en die uiteindelike kollektering en aflewering van die klient se goedere dmv ons Logistieke Diens Verskaffer. 

 • Debiteure Finansiering 

  Die verkope van goedere op 30, 60 of 90 dae terme is ‘n internasionaal aanvaarde besigheids gebruik. Dit kan egter geweldige druk op ‘n entrepreneur se kontant vloei plaas. Deur middel van ons vennoot Bank se Debiteure Finansiering produk kan ons klient toegang kry to 80% van sy debiteure boek se waarde.  

  Die Bank verdiskonteur krediet verkope vir kliente tot op 80% van vaktuur waarde en doen dit dmv een van twee benaderings: 

  • Ontblote Debiteure Finansiering (behels volle debiteure bestuur and administrasie diens) 
  • Konfidensiële vaktuur verdiskontering (die klient behou volle kontrole van die debiteure boek) 

  Die voordeel van hierdie proses is dat die Bank die verdiskonteerde waarde van die vakture aan die klient uitbetaal voor die sperdatum en sodoende word die kontant vloei periode verkort. 

 • Gespesialiseerde Toerusting en Huur Finansiering 

  Hierdie finansiering fasiliteer die aankoop van verskeie tiepe toerusting dmv huurkoop en verhurings kontrakte. In samewerking met ons vennoot Banke kan ons hierdie tiepe finansiering verskaf wat dan ook tot voordeel die klient se BEE gradering kan strek. Ons kan ook ‘n volledige invoer diens proses struktueer waar die Bank die invoer proses hanteer en die klient kry ‘n Rand gebaseerde invoer koste per eenheid. 

 • Vrag en Ekspedisie 

  Teen baie mededingende koerse kan ons vir die klient ‘n volle diens in terme van invoer klaring, ekspedisie en logistieke benodighede aanbied, in SA en Internasionaal, met toegang tot toonaangewende pakhuis fasiliteite. 

 • DHI Vervaardiging Aansporing 

  Ons assisteer vervaardiger maatskappye om toegang te kry tot aantreklike regeringstoelae vanaf die DHI. Ons vennoot in hierdie diens word beskou as ‘n leier in sy veld en ons fooie is gebaseer op suksesvolle aflewering van die aansoek. 

 • Doeane Kortings vir Invoerders en Uitvoerders 

  ​Ons vennote se doeane kundiges kan adviseer op wetgewing, tariewe en kortings administrasie. Hulle verskaf ook dien aan die Motor Industrie deur toegang te verkry tot die “Automotive Production and Development Programme (APDP)” 

 • Invoerbelasting Verhalings 

  Ons assisteer kliente met invoerbelasting verhaling in terme van verskeie Doeanreg bepalings 

 • Kort Termyn Versekering 

  Dmv ons vennoot Banke het ons kliente toegang tot onafhanklike spesialis makelaars wat kan omsien na die kort termyn versekerings benodighede van maatskappye asook individue. 

 • Kommersiële Bankwese 

  Kommersiële  Bankwese verskaf maklike kontant beheer dmv een rekening, met rente en toegang tot ‘n reeks besigheids voordele. Die klient kan sy vinger op die pols van sy besigheid hou met ons vennoot Bank se nuwe veilige digitale platform.  

 • Internasionale Handel en Buitlandse Valuta opleiding 

  Ons het die kundigheid om gepaste opleidings programme to struktueer volgens ons kliente se behoeftes in all aspekte van Internasionale Handel en Beleggings 

 

Gerhard van Graan ([email protected] / 082 900 4441)

Herman Nieuwoudt ([email protected] / 083 864 0654)


Get In Touch

For more information about becoming a member, recruitment opportunites or to contact a member firm

* *
*